فیروزه فام

جدول رال رنگ

رال رنگ استانداردی است که به واسطه آن می توان انواع رنگ ها را از یکدیگر متمایز نمود. در واقع رال رنگ استانداردی برای شناسایی رنگ هاست. سیستم کد گذاری RAL رنگ، یک سیستم کد گذاری جهانی برای تعریف رنگ ها از جمله رنگهای پوششی است که در سال ۱۹۲۷ در آلمان با ۴۰ رنگ راه اندازی شد و RAL مخفف نام مبتکر این سیستم نامگذاری است. تا پیش از آن تولیدکنندگان و مشتریان برای توصیف رنگ ها باید نمونه ها را بین خود جابجا می کردند. حال آن که از آن تاریخ به بعد برای بیان یک رنگ کافی بود تنها یک کد گفته شود. این مجموعه استاندارد 196 رنگی در بازارهای مختلف صنعتی مانند تجهیزات ترافیکی و ساختمانی بمنظور شناسایی نوع و گرید رنگ استفاده می گردد.

 • RAL 1000

  Green Beige

 • RAL 1001

  Beige

 • RAL 1002

  Sand Yellow

 • RAL 1003

  Signal Yellow

 • RAL 1004

  Golden Yellow

 • RAL 1005

  Honey Yellow

 • RAL 1006

  Maize Yellow

 • RAL 1007

  Daffodil Yellow

 • RAL 1011

  Brown Beige

 • RAL 1012

  Lemon Yellow

 • RAL 1013

  Oyster White

 • RAL 1014

  Ivory

 • RAL 1015

  Light Ivory

 • RAL 1016

  Sulfur Yellow

 • RAL 1017

  Saffron Yellow

 • RAL 1018

  Zinc Yellow

 • RAL 1019

  Grey Beige

 • RAL 1020

  Olive Yellow

 • RAL 1021

  Colza Yellow

 • RAL 1023

  Traffic Yellow

 • RAL 1024

  Ochre Yellow

 • RAL 1026

  Luminous Yellow

 • RAL 1027

  Curry

 • RAL 1028

  Melon Yellow

 • RAL 1032

  Broom Yellow

 • RAL 1033

  Dahlia Yellow

 • RAL 1034

  Pastel Yellow

 • RAL 1037

  Sun Yellow

 • RAL 2000

  Yellow Orange

 • RAL 2001

  Red Orange

 • RAL 2002

  Vermilion

 • RAL 2003

  Pastel Orange

 • RAL 2004

  Pure Orange

 • RAL 2005

  Luminous Orange

 • RAL 2007

  Luminous Bright Orange

 • RAL 2008

  Bright Red Orange

 • RAL 2009

  Traffic Orange

 • RAL 2010

  Signal Orange

 • RAL 2011

  Deep Orange

 • RAL 2012

  Salmon Range

 • RAL 3000

  Flame Red

 • RAL 3001

  Signal Red

 • RAL 3002

  Carmine Red

 • RAL 3003

  Ruby Red

 • RAL 3004

  Purple Red

 • RAL 3005

  Wine Red

 • RAL 3007

  Black Red

 • RAL 3009

  Oxide Red

 • RAL 3011

  Brown Red

 • RAL 3012

  Beige Red

 • RAL 3013

  Tomato Red

 • RAL 3014

  Antique Pink

 • RAL 3015

  Light Pink

 • RAL 3016

  Coral Red

 • RAL 3017

  Rose

 • RAL 3018

  Strawberry Red

 • RAL 3020

  Traffic Red

 • RAL 3022

  Salmon Pink

 • RAL 3024

  Luminous Red

 • RAL 3026

  Luminous Bright Red

 • RAL 3027

  Raspberry Red

 • RAL 3028

  Pure Red

 • RAL 3031

  Orient Red

 • RAL 4001

  Red Lilac

 • RAL 4002

  Red Violet

 • RAL 4003

  Heather Violet

 • RAL 4004

  Claret Violet

 • RAL 4005

  Blue Lilac

 • RAL 4006

  Traffic Purple

 • RAL 4007

  Purple Violet

 • RAL 4008

  Signal Violet

 • RAL 4009

  Pastel Violet

 • RAL 4010

  Tele Magenta

 • RAL 5000

  Violet Blue

 • RAL 5001

  Green Blue

 • RAL 5002

  Ultramarine Blue

 • RAL 5003

  Sapphire Blue

 • RAL 5004

  Black Blue

 • RAL 5005

  Signal Blue

 • RAL 5007

  Brilliant Blue

 • RAL 5008

  Grey Blue

 • RAL 5009

  Azure Blue

 • RAL 5010

  Gentian Blue

 • RAL 5011

  Steel Blue

 • RAL 5012

  Light Blue

 • RAL 5013

  Cobalt Blue

 • RAL 5014

  Pigeon Blue

 • RAL 5015

  Sky Blue

 • RAL 5017

  Traffic Blue

 • RAL 5018

  Turquoise Blue

 • RAL 5019

  Capri Blue

 • RAL 5020

  Ocean Blue

 • RAL 5021

  Water Blue

 • RAL 5022

  Night Blue

 • RAL 5023

  Distant Blue

 • RAL 5024

  Pastel Blue

 • RAL 6000

  Patina Green

 • RAL 6001

  Emerald Green

 • RAL 6002

  Leaf Green

 • RAL 6003

  Olive Green

 • RAL 6004

  Blue Green

 • RAL 6005

  Moss Green

 • RAL 6006

  Grey Olive

 • RAL 6007

  Bottle Green

 • RAL 6008

  Brown Green

 • RAL 6009

  Fir Green

 • RAL 6010

  Grass Green

 • RAL 6011

  Reseda Green

 • RAL 6012

  Black Green

 • RAL 6013

  Reed Green

 • RAL 6014

  Yellow Olive

 • RAL 6015

  Black Olive

 • RAL 6016

  Turquoise Green

 • RAL 6017

  May Green

 • RAL 6018

  Yellow Green

 • RAL 6019

  Pastel Green

 • RAL 6020

  Chrome Green

 • RAL 6021

  Pale Green

 • RAL 6022

  Olive Drab

 • RAL 6024

  Traffic Green

 • RAL 6025

  Fern Green

 • RAL 6026

  Opal Green

 • RAL 6027

  Light Green

 • RAL 6028

  Pine Green

 • RAL 6029

  Mint Green

 • RAL 6032

  Signal Green

 • RAL 6033

  Mint Turquoise

 • RAL 6034

  Pastel Turquoise

 • RAL 6037

  Pure Green

 • RAL 6038

  Luminous Green

 • RAL 7000

  Squirrel Grey

 • RAL 7001

  Silver Grey

 • RAL 7002

  Olive Grey

 • RAL 7003

  Moss Grey

 • RAL 7004

  Signal Grey

 • RAL 7005

  Mouse Grey

 • RAL 7006

  Beige Grey

 • RAL 7008

  Khaki Grey

 • RAL 7009

  Green Grey

 • RAL 7010

  Tarpaulin Grey

 • RAL 7011

  Iron Grey

 • RAL 7012

  Basalt Grey

 • RAL 7013

  Brown Grey

 • RAL 7015

  Slate Grey

 • RAL 7016

  Anthracite Grey

 • RAL 7021

  Black Grey

 • RAL 7022

  Umbra Grey

 • RAL 7023

  Concrete Grey

 • RAL 7024

  Graphite Grey

 • RAL 7026

  Granite Grey

 • RAL 7030

  Stone Grey

 • RAL 7031

  Blue Grey

 • RAL 7032

  Pebble Grey

 • RAL 7033

  Cement Grey

 • RAL 7034

  Yellow Grey

 • RAL 7035

  Light Grey

 • RAL 7036

  Platinum Grey

 • RAL 7037

  Dusty Grey

 • RAL 7038

  Agate Grey

 • RAL 7039

  Quartz Grey

 • RAL 7040

  Window Grey

 • RAL 7042

  Traffic Grey A

 • RAL 7043

  Traffic Grey B

 • RAL 7044

  Silk Grey

 • RAL 7045

  Tele Grey 1

 • RAL 7046

  Tele Grey 2

 • RAL 7047

  Tele Grey 4

 • RAL 8000

  Green Brown

 • RAL 8001

  Ochre Brown

 • RAL 8002

  Signal Brown

 • RAL 8003

  Clay Brown

 • RAL 8004

  Copper Brown

 • RAL 8007

  Fawn Brown

 • RAL 8008

  Olive Brown

 • RAL 8011

  Nut Brown

 • RAL 8012

  Red Brown

 • RAL 8014

  Sepia Brown

 • RAL 8015

  Chestnut Brown

 • RAL 8016

  Mahogany Brown

 • RAL 8017

  Chocolate Brown

 • RAL 8019

  Grey Brown

 • RAL 8022

  Black Brown

 • RAL 8023

  Orange Brown

 • RAL 8024

  Beige Brown

 • RAL 8025

  Pale Brown

 • RAL 8028

  Terra Brown

 • RAL 9001

  Cream

 • RAL 9002

  Grey White

 • RAL 9003

  Signal White

 • RAL 9004

  Signal Black

 • RAL 9005

  Jet Black

 • RAL 9010

  Pure White

 • RAL 9011

  Graphite Black

 • RAL 9016

  Traffic White

 • RAL 9017

  Traffic Black

 • RAL 9018

  Papyrus White

همین امروز با ما تماس بگیرید!

هدف ما کمک به شما در مشاوره پروژه و انتخاب محصولات مناسب است. با ما تماس بگیرید.